Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Regulamin

1. Reklama-Mobilna.pl jest witryną internetową, której właścicielem jest firma BROS Jacek Jędrzejczak z siedzibą w Zgierzu, ul. Aniołowska 4 o numerze NIP 732-188-99-37 zwaną w dalszej części regulaminu „BROS”.


2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z witryny Reklama-Mobilna.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.


3. Zarówno układ treści zawarty na witrynie Reklama-Mobilna.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.


4. Korzystanie z materiałów opublikowanych na witrynie Reklama-Mobilna.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części (aukcje, ogłoszenia, konkurencyjne strony WWW oraz inne) jest zabronione.


5. Zawartość witryny Reklama-Mobilna.pl może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony firmy BROS i w ramach przeznaczenia określonego przez firmę BROS. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się kontaktować pod adresem biuro@reklama-mobilna.pl


6. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na witrynie Reklama-Mobilna.pl należą do ich właścicieli oraz podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 


7. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody na rzecz firmy BROS na zasadach ogólnych.


8. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami).
Siatka ogrodzeniowaSiatka ogrodzeniowaSiatka ogrodzeniowaSiatka ogrodzeniowaSiatka ogrodzeniowaSiatka ogrodzeniowa